Havaianas-Recycle

Custom image

#HavaianaserCYCLE
เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

ฮาวายานัส (Havaianas) ทุกคู่จากมือเรา สู่เท้าคุณ ถูกคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและวงจรของส่วนประกอบรองเท้าแตะ นั่นทำให้เราเริ่มกระบวนการรีีไซเคิล เพื่อรวบรวมรองเท้าแตะที่ใช้แล้วนำเข้าโปรแกรมอย่างถุกต้องและเหมาะสม เพื่อลดมลภาวะเหลือทิ้งจากการผลิตสินค้าทั้งหมด

Custom image
Custom image

ร่วมบริจาครองเท้าเก่าของคุณกับเรา

เรามีจุดบริการ กล่อง havaianas reCycle Bin ในร้านของเราทั่วประเทศไทยกว่า 25 สาขา

เรารวบรวมรองเท้าที่คุณบริจาคทุกๆเดือน นำส่งให้กับ พันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะคัดแยกและนำไปรีไซเคิลหรือบริจาค นั่นทำให้เราได้ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม สังคม ไปด้วยกัน เราต้องการให้แนวคิดและความมุ่งมั่นของเราสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้กับผู้คน สังคม และ โลกของเราอย่างแท้จริง

มาร่วมกับเราได้เลย

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและก้าวแรกของเราที่ต้องการความสนับสนุนของคุณ เพื่ออนาคตของทุกคน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของเรา