ความยั่งยืน

เพื่อทุกคน และ เพื่อโลกของเรา

ฮาวายานัสเชื่อในโลกที่ไร้ขอบเขตและในพลังแห่งการรักษ์โลกอย่างยั่งยืน เราจึงมีความตั้งมั่นอย่างมากที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมสดใส ควบคู่กับ ผู้คน และ โลกใบนี้

ฮาวายานัส รักษ์ โลก

ฮาวายานัสต้องการที่จะมีส่วนร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นการดูแลโลกใบนี้ของทุกคนเพื่อในวันต่อๆไป " เราจึงมุ่งมั่น ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนการผลิต ใช้นวัตกรรมและแนวคิดใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัตถุดิบยางพาราแท้ , วิธีการทำแบบพิถีพิถันด้วยมือ และการขนส่ง"

Sustainable Products

สินค้าของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ ความใส่ใจในรายละเอียดอย่างสูง ตั้งแต่ วิธีการผลิตเพื่อตอกย้ำความเป็น แบรนด์ รักษ์โลก ซึ่งเราใช้วัสดุรีไซเคิล/และการนำมาใช้ใหม่ เพื่อลด มลภาวะและของเสียลง โดยปัจจุบัน 97% ของรองเท้าแตะเรา ผลิตจากยางพาราที่นำกลับมาใช้ใหม่สูงถึง 40%

Recycling Ecosystem

เราเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิต โดยเลือกใช้วัสดุคาร์บอนต่ำ ซึ่งก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด เราจะทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนด้วยเช่นกัน เพราะเราเข้าใจดีว่าเบื้องหลังรูปทรง เส้นโค้ง สี และงานพิมพ์ มีทั้งบุคลากรที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตทุกขั้นตอน โดยเรามุ่งเน้นที่ทำให้การผลิตของเรามีส่วนช่วยต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถให้กับพันธมิตรของเรา เราจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการ ความคิดริเริ่ม เทคโนโลยี และวัสดุที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้คนและพันธมิตรที่มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับเรา

ฮาวายานัส รัก ผู้คน

"สำหรับ ฮาวายานัส ความอิสระอันไร้ขอบเขต และ สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสีสัน ที่ทุกคนสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ ยิ่งเรามีชีวิตที่ดีขึ้น ยิ่งทำให้ประตูในการใช้ชีวิตอิสระเปิดกว้างมายิ่งขึ้น" ดังนั้นเราจึงอยากให้ทุกคนอิสระในการใช้ชีวืตในแบบตัวเอง รู้สึกสนุกกับการแสดงออกอันไร้ขอบเขตตลอดเวลา

การขับเคลื่อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความยั่งยืนทั้งด้านสินค้าและผู้สวมใส่ ที่ยังคงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของเรา

Alpargatas Sustainability Strategy

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและความุ่งมั่นของเรา ได้ที่รายงานประจำปีด้านสิ่งแวดล้อมของ บริษัท Alpargatas S.A

การหมุนเวียน

"เราให้ความสำคัญกับหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นสาเหตุที่เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงการจัดการของขยะตลอดกระบวนการผลิตของเรา ผ่านการลงทุนในนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความตระหนักรู้ของผู้คนทุกภาคส่วน" นอกเหนือจากนี้คุณเป็นส่วนหึ่งโดยการบริจาครองเท้าแตะเก่าที่ใช้งานแล้วได้ที่จุด Havaianas Recyecle กว่า 25 สาขา ในประเทศไทย ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เพื่อเป็นการหยุดการสร้างขยะ โดยเราจะนำไปเข้าสู่กระบวนการ แปรรูป และ ทำคุณประโยชน์ให้สังคมต่อไป

คลิ๊กที่รูปภาพ เพื่อดูเพิ่มเติม

สินค้า และ กระบวนการผลิต

ภารกิจของเราคือ การใส่ใจรายละเอียดผลิตภัณฑ์แต่ละส่วนอย่างรอบคอบตั้งแต่ต้นจนจบ: ตั้งแต่วัตถุดิบยางพาราแท้ และนำชิ้นส่วนกว่า 40% ด้วยนวัตกรรมเฉพาะทางกลับมาใช้ผลิตชิ้นใหม่ , วิธีการทำแบบพิถีพิถันด้วยมือละเอียดทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังคงมองหาสิ่งใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาและต่อยอดสินค้าเรา เพื่อให้ตอบโจทย์และมีควมพึงพอใจต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด

Sustainable production chains

กระบวนการผลิตที่ยั่งยืน : เรามุ่งเน้นไปที่การดูแลทุกขั้นตอนวงจรการลิตให้มีความเชื่อมโยงทั้งหมด และดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพิ่มขีดความสามารถให้กับพันธมิตรของเรา ให้ความสำคัญกับลักษณะเฉพาะและศักยภาพของแต่ละบุคคลอยู่เสมอ และด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาร่วมกัน"

We invest $20M globally in innovation

"เราลงทุน 20 ล้าน BRL (ประมาณ 145 ล้านบาทไทย)เพื่อเพิ่มความสามารถของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวัสดุและกระบวนการ โดยในทุกๆปีพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ตามแฟชั่นและกระแสโลกเสมอ เราปรับและพัฒนากลุ่มสินค้าตลอดเวลา ,วิจัยหาวัตถุดิบใหม่ มองหาพันธมิตรร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เราเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน "

การสนับสนุน

เรารู้ดีว่า การรักษ์โลก เป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงอย่างเสมอ นั่นเป็นเหตุผลที่เรามีพันธมิตรที่น่าทึ่งซึ่งมีความมุ่งมั่นเดียวกันและเสริมสร้างความมุ่งมั่นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเรา ทุกครั้งที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ยอดขาย 7% จะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการไม่แบ่งแยกทางสังคม

Click on the images below to learn more about our products linked to causes and how to help:

"ท้ายที่สุดแล้ว โลกเป็นของเราทุกคน และยิ่งแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมของเราเปิดกว้างมากขึ้น เราก็จะยิ่งมีนวัตกรรมและครอบคลุมมากขึ้นในวันต่อไป"