นโยบายการคืนเงิน

เรามีนโยบายคืนสินค้า 15 วัน ท่านสามารถแจ้งคืนสินค้าภายใน 15 วันหลังจากรับสินค้า

เพื่อให้มีสิทธิ์ในการคืนสินค้า สินค้าจะต้อมีสภาพสมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้งานใดๆ ทั้งสินค้า ป้ายราคา อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น ทั้งหมดต้องอยู่ในหีบห่อเดิม และจะต้องมีใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานคืนสินค้า 


หากต้องการคืนสินค้า สามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected] หากการคำขอคืนสินค้าของท่านได้รับการอนุมัติ เราจะแจ้งที่อยู่สำหรับคืนสินค้าพร้อมแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและสถานที่จัดส่งสินค้าคืน เราจะไม่รับสินค้าส่งกลับมาโดยไม่ผ่านการแจ้งอนุมัติคืนสินค้าก่อน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการคืนสินค้ากับเราได้ที่ [email protected]


ความเสียหายและปัญหา

โปรดตรวจสอบคำสั่งซื้อเมื่อได้รับสินค้า และติดต่อเราโดยทันทีถ้าหากท่านได้รับสินค้ามีตำหนิ เสียหาย หรือได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง เพื่อที่เราจะได้ประเมินปัญหาและแก้ไขให้ถูกต้อง 

ข้อยกเว้น/สินค้าไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้

สินค้าบางรายการไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ เช่น สินค้าสั่งทำพิเศษ (เช่น สินค้ารายการพิเศษหรือสินค้าเฉพาะบุคคล) และสินค้าลดราคา โปรดติดต่อเราหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวการการคืนสินค้า

ขออภัยทางเราไม่รับคืนสินค้าลดราคาหรือบัตรของขวัญ


การเปลี่ยนสินค้า

หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า ท่านสามารถทำได้โดยการคืนสินค้า เมื่อท่านได้รับยืนยันการคืนสินค้าจากทางบริษัทฯแล้ว ให้ท่านทำรายการสั่งซื้อเข้ามาใหม่

การคืนเงิน

เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเราได้รับและตรวจสอบสินค้าส่งคืนของท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อคำขอคืนเงินของท่านได้รับการอนุมัติหรือไม่ หากได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติตามวิธีการชำระเงินของท่าน หากท่านชำระเงินทางธนาคารหรือบัตรเครดิตจะใช้เวลาในการคืนเงินหลายวัน

ภาษาไทย