*ท่านสามารถทำการสั่งซื้อโดยเลือกสินค้าที่ต้องการจำนวน 2 คู่ขึ้นไปใส่ตะกร้า และระบบจะทำการคำนวนค่าสินค้าที่ต้องชำระตอนที่จะดำเนินการชำระค่าสินค้า *โดยระบบจะดำเนินการให้ท่านชำระสินค้าในคู่ที่มีมูลค่าสูงกว่า